The green coat

Green colour has been my favourite colour since my childhood. Years passing by I still like green colour. Thats why I decided not to buy traditional beige colour autumn coat, but to buy green instead, which will make me stand out in the crowd. In this kind of autumn, foggy day this colour coat can make my mood up to 100%. 

Green: the colour of life, renewal, nature, and energy, is associated with meanings of growth, harmony, freshness, safety, fertility, and environment. Green is also traditionally associated with money, finances, banking, ambition, greed, jealousy, and Wall street.

The colour green: has healing power and is understood to be the most restful and relaxing colour for the human eye to view. Green can help enhance vision, stability and endurance. It is a natural choice in interior design as an ideal background because we as humans are used to seeing it everywhere. 

Too much green can cause people to become placid, lazy, slow, moody, depressed and lethargic. Too little can cause feelings of apathy and fear of rejection.


Zaļā krāsa jau kopš bērnības  ir bijusi  mana mīļākā krāsa. Gadiem ejot, joprojām, palieku uzticīga zaļajai krāsai. Tāpēc, pērkot mēteli rudenim, nolēmu nepirkt tradicionālo bēšīgo krāsu, bet gan zaļo, kas izcelsies cilvēku vidū. Šādā rudenīgā, miglainā dienā, šāda veida krāsains mētelis spēj uzlabot garastāvokli par 100%.

Zaļš: ir dzīves krāsa, atjaunošanās, daba un enerģija. Asociējas ar nozīmi attīstība, harmonija, svaigums, drošība, auglība un apkārtējā vide. Zaļš tradicionāli tiek asociēts arī ar naudu, finansēm, bankām, ambīcijām, alkatību, skaudību un Volstrītu.

Zaļā krāsa: tai piemīt dziedinošas spējas un tā ir atklāta kā visvairāk mierinošā un relaksējošā krāsa priekš cilvēka acīm, uz ko skatīties. Zaļā krāsa var arī palīdzēt uzlabot redzi, stabilitāti un izturību. Zaļā krāsa ir dabīga izvēle interjerā kā izcils fons, tāpēc, ka mēs esam pieraduši to redzēt visur.

Pārāk daudz zaļš var izraisīt cilvēkos lēnīgumu, slinkumu, garastāvokļa svārstības, depresiju un miegainību. Mazliet zaļš var izraisīt apātiju un bailes no atteikuma.

In different cultures green carries different meanings. For example green is the national colour of Ireland and is commonly associated with good luck, leprechauns, clovers and Saint Patricks Day. Green also has close ties with Islam.

Green gemstones are believed to help create balance, promote change or growth, increase feeling of hopefulness and optimism, and break the emotional demands of others.

Different shades, tints and hues of green have different meanings. For example dark green represents greed, ambition and wealth, while yellow- green stands for sickness, jealousy and cowardice, and olive green represents the traditional colour of peace.

And what is yours favourite colour?


Daudzās kultūrās zaļajam ir dažādas nozīmes. Kā,piemēram, Īrijā zaļā ir nacionālā krāsa, un tā tiek bieži asociēta ar labo veiksmi, leprikoniem, āboliņu un Svēto Patrika dienu. Zaļajam arī ir ciešas saites ar Islāmu.

Zaļie dārgakmeņi tiek uzskatīti, ka palīdz radīt balansu, veicināt izmaiņas vai izaugsmi, palielināt cerību sajūtu un optimismu, un palīdz “salauzt” emocionālās prasības par citiem.

Dažādām formām, toņiem un nokrāsām zaļajai krāsai ir dažādas nozīmes. Kā, piemērs, tumši zaļais reprezentē alkatību, ambīcijas un bagātību, kamēr dzelteni- zaļais nozīmē slimību, greizsirdību un gļēvulību. Olīvzaļais reprezentē tradicionālo miera krāsu.

Un kāda ir tava mīļākā krāsa?

~OUTFIT~

Black hat(similar): H&M

Scarf: H&M

Green coat: New look

Black jeans(similar): Mango

Black bag(similar): Asos

Faux fur boots(similar): New look

~With love~

Inese Baumane

Leave a Reply

Your email address will not be published.